اخبار برگزیده

هشت و چهل و چهار

لازم است، گاهی اوقات در زندگی لازم است آدم پایش را از روی گاز بردارد، راهنما بزند، آرام آرام بگیرد توی شانه ی خاکی، دستی را بکشد، پیاده شود و هر چند کوتاه نگاهی به پشت سرش بیندازد؛ به مسیرِ رفته و ردی که از خودش باقی گذشته.

« هشت و چهل و چهار کاوه فولادی نسب / نشر چشمه »


هشت و چهل و چهار

هشت و چهل و چهار

هشت و چهل و چهار

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها